130,04908574BTCbitcoins nu beschikbaar

Verificatie bitcoinadres in Nederland en Zwitserland: wat is het verschil?

De DNB-eis van het verifiëren van een bitcoinadres vloeit in Nederland voort uit hun interpretatie van de Sanctiewet (1977). Dit heeft als gevolg dat DNB bij het verkrijgen van een registratie deze maatregel afdwingt: je moet een bitcoinadres verifiëren anders krijg je geen registratie. Zonder een registratie moet een bedrijf haar dienstverlening stopzetten.

De registratie is de implementatie van de AMLD5, de Europese Directive die in alle landen in de Europese Unie van toepassing zijn. Deze interpretatie van de Sanctiewet in combinatie met de AMLD5 en daarop voortkomende registratie is in Nederland uniek.

Zwitserland heeft een vergelijkbare maatregel, zelf ingevoerd, vooruitlopend op de discussie die in internationaal verband van de FATF zelf speelt. De FATF-regels schrijven echter de in Nederland verplichte verificatie van begunstigde niet voor.