93,48942440BTCbitcoins nu beschikbaar

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aankopen of verkopen van bitcoins via onze site luiden in het kort als volgt:

 • U koopt de virtuele valuta volledig op eigen risico (wij verstrekken u geen advies rond aan of verkoop).
 • U verricht alleen transacties voor uzelf, en van/naar uw eigen wallet.
 • U bent meerderjarig, woonachtig in Europa (EER en Zwitserland) en geen zogeheten 'US Person'.
 • U verklaart en licht desgevraagd toe dat de transacties (zowel in geld als in virtuele valuta) legitiem van aard zijn. Wij kunnen bij gerede twijfel hieraan de transactie opschorten of ongedaan maken.
 • U begrijpt dat Bitonic B.V. de wettelijke plicht heeft om u te identificeren, transacties te monitoren en verdachte transacties te melden aan de daartoe bevoegde overheidsinstanties.

Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Bitonic B.V.: is de aanbieder van wisseldiensten in virtuele valuta en gevestigd aan Hoogte Kadijk 143F 8, 1018 BH te Amsterdam.
 • Bitonic: Dienst waarmee klanten direct bitcoins kunnen kopen en verkopen met eigen wallet.
 • Bits: aankoop van bitcoins naar het door de klant vooraf opgegeven ontvangstadres, gestart op grond van de binnenkomende SEPA-betaling.
 • Ontvangstadres: Een ontvangstadres betreft ofwel een bitcoinadres dat door de klant is opgegeven of het bitcoinadres dat door Bitonic B.V. is gegenereerd op basis van een extended public key (verder te noemen: xpub) opgegeven door de klant.

Bitcoins kopen via een van onze betaalmethoden

Bij het doen van een aankoop via Bitonic of Bits geeft u aan akkoord te zijn met de volgende voorwaarden:

 1. De koop betreft digitale goederen (bitcoins) zonder vaste waarde. Bij een betaling gaat u akkoord met de waarde voor bitcoins die Bitonic op dat moment heeft bepaald. In het geval van een Bits-aankoop wordt de waarde bepaald op het moment dat het geld door ons ontvangen is, mits het account actief is, de klant geverifieerd is, en de bestedingslimiet niet overschreden wordt.
 2. U bent zich bewust van het feit dat de waarde van de aankoop sterk kan fluctueren. Er is geen enkele garantie voor enig waardebehoud in de toekomst.
 3. De levering van uw bitcoins vindt plaats door het aanbieden en verzenden van een ondertekende bitcointransactie naar een ontvangstadres. Wij garanderen u het succesvol aanmaken van de transactie en verzending van de transactie over het bitcoin-netwerk zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling. Echter hebben wij geen invloed op de verdere afhandeling door het netwerk en de miners. In het uitzonderlijke geval dat er iets misgaat bij de verwerking door het netwerk, heeft u recht op ondersteuning van Bitonic B.V.
 4. De Bitcoin-koersen zijn aan verandering onderhevig. Definitieve bedragen (euro's en bitcoins) stelt Bitonic vast op het moment dat de betaling gestart wordt, en verschijnen voor u betaalt in het overzicht bij uw bank. Bits berekent het bitcoinequivalent van de eurosom volgens de wisselkoers op het moment direkt na ontvangst van het eerste bericht van bijschrijving (op het door ons aangewezen IBAN-rekeningnummer) door onze bank.
 5. Een voltooide betaling via een van onze betaalmethoden alsmede het verzenden van een bitcointransactie kan niet ongedaan gemaakt worden. Het invoeren van de juiste gegevens (uw ontvangstadres, hoeveelheid) is uw eigen verantwoordelijkheid.
 6. U dient een ontvangstadres op te geven waar u zelf toegang toe hebt (een eigen wallet). Het is dus niet toegestaan onze diensten te gebruiken om een betaling direct aan een webshop of andere derden te verrichten. Bitonic B.V. behoudt zich het recht voor dergelijke transacties te blokkeren en eventuele kosten door te berekenen.
 7. Bij vermoeden van fraude/misbruik behoudt Bitonic B.V. zich het recht voor om transacties op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifiëerd.
 8. Vanwege koersschommelingen kunnen bitcoins niet geretourneerd/geruild worden. Indien u af wilt zien van uw aankoop kunt u de bitcoins aanbieden tegen de dan geldende inkoopkoers van Bitonic.
 9. Bitonic en Bits gaan uit van verkoop aan particulieren en verstrekken daarom standaard geen factuur. Zakelijke aankoop is wel mogelijk en op verzoek kan een factuur opgesteld worden. Voorbelasting aftrekken is echter niet mogelijk.
 10. Bitonic B.V. biedt geen enkele garantie voor het later kunnen terugkopen van uw bitcoins of het bedrag dat u er eventueel voor terugkrijgt.
 11. U bent ten minste 18 jaar oud, woonachtig in Europa (EER en Zwitserland) en geen 'US Person'. U verklaart dat de door u verstrekte gegevens aan Bitonic B.V. naar waarheid zijn ingevuld.
 12. U verklaart dat de gelden voor aankoop op legitieme wijze zijn verkregen en u geen weet heeft van een mogelijk illegaal karakter van de herkomst. In sommige gevallen wordt de herkomst van het geld gecontroleerd en kan om aanvullende informatie gevraagd worden. Bij gerede twijfel aan de legitimiteit kan de transactie ongedaan worden gemaakt volgens de werkwijze in artikel 15. Ook kunnen wij besluiten de klantrelatie te beëindigen.
 13. Veilige opslag van uw bitcoins is uw eigen verantwoordelijkheid. Adviezen gegeven door Bitonic B.V. zijn slechts informerend van aard en bieden geen enkele garantie.
 14. Bij het doen van één of meerdere bestellingen geldt altijd de verplichting om het verificatieproces te doorlopen. Bitcoins worden pas geleverd wanneer het verificatieproces is afgerond. U kunt de koopovereenkomst na het doen van uw betaling niet ontbinden i.v.m. koersfluctuaties. Zie ook artikel 8.
 15. Wanneer geen aankoop plaats kan vinden door het niet naleven van deze voorwaarden, wordt het aankoopbedrag minus de door ons gemaakte kosten geretourneerd. Deze kosten bestaan onder andere uit het koersverschil, ontstaan door de verkoop van de voor U gereserveerde bitcoins tegen de prijs van het moment van annuleren van de aankoop.
 16. In het geval van overmacht, bankstoring of andere ongewone / onvoorziene omstandigheden, waarbij uw betaling niet tijdig verwerkt kon worden, heeft Bitonic B.V. een beslissende stem en kan besloten worden tot annulering van de bestelling en restitutie van het aankoopbedrag.
 17. U begrijpt dat Bitonic B.V. de wettelijke plicht heeft om u te identificeren, transacties te monitoren en verdachte transacties te melden aan de daartoe bevoegde overheidsinstanties. U gaat akkoord met ons privacybeleid.
 18. Het Nederlands recht is van toepassing.

Bitcoins verkopen

Bij het aanbieden van bitcoins aan Bitonic geeft u aan akkoord te zijn met de volgende voorwaarden:

 1. De verkoop betreft digitale goederen (bitcoins) zonder vaste of verifieerbare waarde. Bij de verkoop gaat u akkoord met de waarde voor bitcoins die Bitonic op dat moment heeft bepaald. U bent zich bewust van het feit dat de waarde van het verkochte product kan fluctueren.
 2. U verzendt uw bitcoins vanuit uw eigen wallet naar een door ons opgegeven bitcoinadres. Wij kunnen de betaling pas uitvoeren zodra alle bitcoins ontvangen zijn en de transactie(s) door het netwerk bevestigd is/zijn.
 3. Bitcoins dienen binnen ca. 5-10 minuten na ons aanbod ontvangen te zijn, anders kunnen deze worden geretourneerd en vindt geen uitbetaling plaats.
 4. Uitbetaling wordt iedere werkdag gedaan kort na 12:00. Betaling wordt daarom in de regel uiterlijk de werkdag na ontvangst van uw bitcoins aangeboden aan de bank. Bitonic B.V. heeft geen invloed op eventuele vertraging bij de bank.
 5. Bitonic B.V. behoudt zich het recht voor om bitcoins te retourneren, bijvoorbeeld wanneer de transactie niet binnen redelijke termijn (1 uur) door het bitcoinnetwerk wordt bevestigd. Om dit te voorkomen dient u voldoende transaction-fee toe te voegen.
 6. Rekeningnummer dient op persoonlijke naam te staan of op een bedrijfsnaam waarvoor u handelingsbevoegd bent. Het is niet toegestaan een anoniem rekeningnummer te gebruiken voor bijv. prepaid-cards. In dit geval vindt geen uitbetaling plaats.
 7. Het verstrekken van de juiste gegevens (ontvangstadres en betalingsgegevens) is uw verantwoordelijkheid. Eventuele schade ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens kan niet op Bitonic B.V. worden verhaald.
 8. Wanneer bedragen teruggestort worden op onze rekening, bijv. door invullen van foutieve gegevens (IBAN, rekeninghouder) wordt 7,50 euro aan administratiekosten in mindering gebracht bij de nieuwe betaalopdracht.
 9. U verklaart dat er geen voorbelasting is afgetrokken van de aangeboden bitcoins.
 10. U bent tenminste 18 jaar oud, woonachtig in Europa (EER en Zwitserland) en geen 'US Person'.
 11. U verklaart dat u de aangeboden bitcoins op legitieme wijze heeft verkregen, dat de bitcoins uw eigendom zijn en afkomstig uit een wallet waar u de beschikking over heeft. In sommige gevallen wordt de herkomst van bitcoins gecontroleerd en kan om aanvullende informatie gevraagd worden.
 12. Bij vermoeden van fraude/misbruik behoudt Bitonic B.V. zich het recht voor om transacties op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifiëerd. Bij gerede twijfel aan de legitimiteit kan de transactie ongedaan worden gemaakt volgens de werkwijze in artikel 16. Ook kunnen wij besluiten de klantrelatie te beëindigen.
 13. Bitonic accepteert alleen bitcointransacties. Indien een storting gedaan wordt met een andere cryptocurrency worden er administratiekosten van 200 euro in rekening gebracht om de betreffende cryptocurrency uit de Bitonic wallet te exporteren. Bitonic B.V. kan niet garanderen dat elke cryptocurrency teruggehaald kan worden.
 14. Bitonic B.V. controleert periodiek klanten met veel en/of grote transacties en kan hierbij om aanvullende informatie vragen. Bitonic B.V. heeft hierbij het recht een transactie tijdelijk op te schorten.
 15. U verklaart eigenaar te zijn van het opgegeven rekeningnummer en alle andere gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
 16. Wanneer geen uitbetaling plaats kan vinden door het niet naleven van deze voorwaarden, worden bitcoins ter waarde van het uitbetaalbedrag geretourneerd volgens de Bitonic-aankoopprijs op het moment van retourneren.
 17. In het geval van overmacht, bankstoring of andere ongewone / onvoorziene omstandigheden, waarbij uw verkoop niet tijdig verwerkt kon worden, heeft Bitonic B.V. een beslissende stem en kan besloten worden tot annulering van de transactie en restitutie van de bitcoins.
 18. U begrijpt dat Bitonic B.V. de wettelijke plicht heeft om u te identificeren, transacties te monitoren en verdachte transacties te melden aan de daartoe bevoegde overheidsinstanties. U gaat akkoord met ons privacybeleid.
 19. Het Nederlands recht is van toepassing.

Partnervoorwaarden

Actievoorwaarden gems-actie

Laatste wijziging: 23 juli 2022

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.