Aangepast: 29-11-2013 13:30

Definities

 • Bitonic: Het bedrijf Bitonic B.V. dat de bitcoin-betaaldienst BitMerchant levert.
 • Merchant: de webwinkelier die betalingen in bitcoin accepteert en hiervoor een dienst afneemt bij Bitonic.
 • Dienst: het aanbieden van een betaalpagina door Bitonic aan de klant van de webwinkelier, het aannemen van de bitcoins van de klant en het uitbetalen van de bijbehorende bitcoin- en euro-bedragen aan de Merchant.

Voorwaarden

 1. Merchant levert per transactie via de API van Bitonic een euro-bedrag aan. Bitonic berekent hiermee een bitcoinbedrag op basis van een door Bitonic vastgestelde koers.
 2. Bitonic berekent de BitMerchant-koers op basis van een gemiddelde tussen de huidige inkoop- en verkoopprijs op bitonic.nl. De koers kan hierdoor afwijken van internationale markten maar sluit beter aan bij vraag en aanbod op de Nederlandse markt.
 3. Merchant is verantwoordelijk voor het aanleveren van het juiste bedrag.
 4. Merchant verplicht zich om de gegevens bij het aanmelden correct en naar waarheid in te vullen en correcte, geldige documenten aan te leveren.
 5. Merchant is verantwoordelijk voor communicatie met de klant. Schade voortvloeiend uit geschillen met de klant kunnen niet op Bitonic worden verhaald.
 6. Bitonic biedt geen garanties voor de beschikbaarheid van de dienst. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet beschikbaar zijn van de dienst kan niet op Bitonic worden verhaald.
 7. Bitcoins worden tijdelijk op de servers van Bitonic bewaard en worden, afhankelijk van de uitbetaalinstellingen, omgezet naar euro's en/of automatisch overgemaakt naar het bitcoinadres van de merchant vanaf een variabel grensbedrag.
 8. Bij het overmaken van bitcoins vanaf het merchant-account wordt een netwerkfee van (maximaal) 0,0005 bitcoin ingehouden.
 9. Merchant kan ervoor kiezen verdiensten deels uit te keren in bitcoins of euro's. Wanneer de merchant bitcoins houdt is er sprake van een koersrisico, dit neemt de Merchant op zich. De bitcoins kunnen later alsnog naar euro's omgezet worden voor de inkoopkoers op bitonic.nl.
 10. Bitonic geeft geen garantie om te allen tijden handmatig aangeboden bitcoins te kunnen inkopen.
 11. Wanneer een klant te laat, te weinig of te veel bitcoins overmaakt worden deze bitcoins automatisch naar de Merchant verstuurt. Merchant dient dit zelf af te handelen met de klant.
 12. Merchant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel retourneren van bitcoins of euro's aan de klant. Merchant dient zelf te besluiten of retournering in bitcoins of euro's geschiedt. Bitonic adviseert om in de voorwaarden op te nemen dat retournering altijd in de euro-aanschafprijs van het product geschiedt en/of een deel in bitcoins te laten staan voor de retouren.
 13. Bitonic streeft ernaar openstaande tegoeden binnen 1 werkdag uit te betalen, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen.
 14. Bij omzetting naar euro's wordt dezelfde koers gebruikt als voor de bitcoin-betaling. Bitonic rekent een fee van 0,5% bij omzetting naar euro's, welke wordt ingehouden op het uit te betalen bedrag.
 15. Bitonic garandeert na 1 bevestiging de uitbetaling van de bitcoins en/of euro's. Er wordt aan de webshop een aparte status doorgegeven voor ontvangen (paid) en bevestigde (confirmed) bitcoins. Bitonic raadt aan het product niet te verzenden voor de status 'confirmed' is. Als de merchant dit toch doet, is dit op eigen risico.
 16. Bitonic behoudt zich het recht voor om de fee of de wijze waarop de koers wordt vastgesteld te wijzigen. Merchant zal hiervan vooraf op de hoogte gesteld worden.
 17. Zowel merchant als Bitonic kunnen de samenwerking zonder opzegtermijn beëindigen. Bitonic verplicht zich wel tot het vooraf op de hoogte stellen van de merchant.
 18. Bitonic verplicht zich bij opzegging eventuele opentstaande bedragen binnen 5 werkdagen over te maken aan de merchant.
 19. De aansprakelijkheid van Bitonic, in het geval van technische of administratieve fouten, is beperkt tot 1000 euro per merchant-account.
 20. Deze voorwaarden kunnen te allen tijden door Bitonic worden aangepast. De datum van laatste wijziging wordt bovenaan weergegeven en vanaf dit moment gelden de aangepaste voorwaarden.
 21. Wanneer de voorwaarden niet voorzien in een bepaalde situatie, probleem of antwoord, heeft Bitonic een bepalende stem.
 22. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 23. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.