Als gevolg van de nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 zijn wij hoogstwaarschijnlijk (de wet is nog niet definitief) vanaf 10 januari 2020 verplicht strengere regels te hanteren voor het kopen en verkopen van bitcoins via Bitonic en Bl3P. Onderdeel van de nieuwe regelgeving is een verscherpte identiteitscontrole van alle klanten.

Naar verwachting zal de Tweede Kamer in november besluiten de nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 in Nederland te implementeren in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Dat betekent dat klanten die vanaf 10 januari 2020 bitcoins willen kopen of verkopen zich zullen moeten identificeren aan de hand van identiteitsdocumenten. Daarnaast kunnen aanvullende vragen gesteld worden over inkomen, herkomst van geld en bitcoins en over de bestemming. Ook is Bitonic verplicht om transacties van klanten gedurende de relatie te monitoren en te controleren of deze overeenkomen met het risicoprofiel.

De Wwft-regelgeving wordt normaal gesproken in bepaalde sectoren toegepast wanneer het om grote bedragen gaat. Zo gelden dezelfde regels bijvoorbeeld ook voor juwelen- of vastgoedhandel wanneer de waarde ervan hoger is dan €10.000. In het geval van virtuele valuta zoals bitcoin zullen de regels echter ook bij lage bedragen gelden.

Op dit moment buigt de Tweede Kamer zich nog over de precieze invulling van de Wwft, dus nog niet alle details zijn definitief, maar de verwachting is dat de identiteitsverificatie er vrijwel zeker komt. Volgens de huidige planning zouden de nieuwe regels op 10 januari 2020 van kracht worden.

Verstrekkende gevolgen voor privacy

Als Bitonic hebben we gemengde gevoelens over het wetsvoorstel. Enerzijds zijn wij blij dat er duidelijkheid komt. De beoogde wet is echter disproportioneel en wij maken ons zeer veel zorgen over de privacy van burgers. Het recht op privacy wordt door regels van anti-witwas en terrorisme financiering altijd op de tweede plaats gezet en zo creëer je uiteindelijk een politiestaat. Wij zijn natuurlijk gebonden aan de Nederlandse wet en zullen daaraan gehoor geven, maar wij maken ons zorgen over de verstrekkende effecten op korte en lange termijn. De nieuwe regels en verplichte transactiemonitoring gelden voor álle klanten en álle bedragen en dat beperkt de financiële vrijheid van burgers.

Privacy & Bitonic

Sinds de oprichting van Bitonic in 2012 is privacy hoogste prioriteit. Privacy is namelijk synoniem aan veiligheid. Door alle nieuwe KYC/AML regelgeving is het noodzakelijk informatie te vragen van klanten die wij ook moeten opslaan. Veel organisaties kiezen ervoor om deze KYC/AML checks te laten uitvoeren door derden partijen. Hiermee geeft een organisatie feitelijk alle klantinformatie, zoals persoonlijke informatie en identiteitsbewijzen, uit handen. Om deze reden kiest Bitonic ervoor om het gehele identificatie-proces volledig intern te ontwikkelen en te beheren. Hierdoor zullen de gegevens van klanten niet bij derde partijen komen te liggen maar worden opgeslagen in onze eigen systemen.

Enkele weken voor de invoering van de nieuwe regels zullen wij klanten de mogelijkheid geven om te voldoen aan de verscherpte identiteitsverificatie, om de overgang naar de nieuwe situatie zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Lees meer over de aankomende AMLD5 wetgeving en de gevolgen.