Standpunt mogelijke splitsing Bitcoin

Standpunt mogelijke splitsing Bitcoin

Een splitsing in het Bitcoinnetwerk kan ontstaan wanneer een versie van Bitcoin met regels die strijdig zijn met het origineel bepaalde mate van steun verwerft; dit is een zogenaamde hard fork.

Op dit moment is er zo'n alternatief dat dit voorstelt, Bitcoin Unlimited genoemd. Deze versie onderscheidt zich vooral door (veel) grotere blokken in de blockchain toe te laten via het Emergent Consensus-principe.

Bitonic is niet tegen hard forks an sich, we zijn ook niet uit principe tegen Bitcoin Unlimited. Wel hebben we het gezamenlijk statement van wereldwijde Bitcoin exchanges getekend waarin we onze zorgen uiten.

Onze mening over hard forks

Omstreden hard forks (zonder breedgedragen consensus) van Bitcoin beschouwen wij niet als Bitcoin, maar als een alternatieve cryptocurrency en deze gaan wij in principe niet ondersteunen. Het is mogelijk dat een omstreden splitsing van Bitcoin uiteindelijk wel de breedgedragen consensus krijgt, als dat gebeurt sluiten we niet uit dat we de fork alsnog ondersteunen.

Een omstreden hard fork die zonder duidelijke activatieperiode actief kan worden beschouwen wij als zeer onvoorspelbaar en gevaarlijk. Om die reden kunnen en willen we software die zo'n splitsing voorstaat niet draaien in onze live-omgevingen en bovendien niet met het volste vertrouwen aan onze klanten aanbieden.

Een eigenschap van hard forks is dat er een gezamenlijke historie is vóór de splitsing, transacties na de splitsing zijn in principe geldig op beide versies van het netwerk. Dit is zeer gevaarlijk en kan resulteren in het verlies van bitcoins van onze klanten. Om deze reden moet er altijd een bescherming tegen de zogenaamde replay attack zijn voordat het netwerk veilig kan splitsen.

Onze mening over Bitcoin Unlimited

In het geval dat Bitcoin Unlimited aan onze minimale eisen voor een veilige hard fork (zie hierboven) voldoet, zien wij op dit moment voor onze bedrijfsvoering nog twee grote problemen met deze versie van Bitcoin:

  • Bitcoin Unlimited introduceert de mogelijkheid voor miners om de grootte van blokken zelf dynamisch in te stellen, hierdoor kunnen spontane splitsingen in het Bitcoinnetwerk ontstaan. Voor ons als Bitcoinbedrijf zou het bijhouden van de laatste geldige chain veel extra technische inspanning en middelen kosten.

  • Bitcoin Unlimited stelt onvoorspelbare groei van de blockchain voor. Bitonic kan de continuïteit van onze systemen niet garanderen wanneer elk moment zonder waarschuwing vooraf de blokken van de Bitcoin-blockchain enorm kunnen groeien in grootte. Ook de validatietijd kan exponentieel groeien waardoor we niet tijdig onze klanten veilig kunnen bedienen.

Om deze redenen zijn wij financieel en technisch niet in staat om Bitcoin Unlimited met het zogenaamde "Emergent Consensus"-principe te ondersteunen voor onszelf en voor onze klanten.

Wat gebeurt er bij een omstreden hard fork?

Wij spreken onze wens uit dat er geen omstreden hard fork in het Bitcoinnetwerk zal plaatsvinden. Op het moment dat er toch zo'n spliting ontstaat zullen wij tijdelijk onze dienstverlening stil moeten leggen om bovengenoemde veiligheidsredenen. Pas wanneer wij zowel het ontvangen en versturen van bitcoins van en naar onze klanten weer veilig kunnen doen kunnen we de dienstverlening weer voortzetten. In de praktijk zal het gevolg waarschijnlijk zijn dat er na de splitsing enige vertraging zal zitten in de uitbetaling van ontvangen bitcoins (meer bevestigingen vereist dan nu), en na aankoop zal het versturen van bitcoins mogelijk langer op zich laten wachten.

Wij zullen technisch alles in het werk stellen zodat het bij ons mogelijk blijft om volledig veilig bitcoins te ontvangen en versturen via de regels van de originele chain.

Wij onderschrijven dan ook de roadmap voor schaalbaarheid van Bitcoin Core.

Lees voor meer achtergrondinformatie en de technische details van een hard fork, Bitcoin Unlimited, consensus en replay attacks het artikel hierover op bitcoin.nl.

Eerdere berichten

Nieuwsoverzicht

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.