130,15004799BTCbitcoins nu beschikbaar

Wat willen jullie van mij weten in het verificatieproces?

Tijdens uw verificatie als klant moeten wij vragen om uw persoonsgegevens om uw identiteit vast te stellen en te controleren. Ook het bedrag aan virtuele valuta dat u jaarlijks verwacht bij ons te gaan omwisselen moeten we vragen.

Wij zijn verplicht om bovenstaande gegevens te vragen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

In ons privacybeleid beschrijven we in meer details welke gegevens we van u opslaan en hoe we daarmee omgaan.