Bitonic vraagt rechter om rechtmatigheid wallet-verificatie eis te toetsen

Op 17 november 2020 ontvingen we van De Nederlandsche Bank een registratie als cryptodienstverlener. Die registratie kregen we pas, nadat we aanvullende controlemaatregelen invoerden om het gebruik van alle wallets te verifiëren. Wij hebben die maatregelen onder protest ingevoerd. Ons protest was dat de Sanctiewet geen regel bevat die hiertoe verplicht. Dit werd deze week nogmaals bevestigd door een onafhankelijke expert-analyse van Bökkerink Compliance International.

Op de fundamentele vragen hierover kregen we tijdens het registratieproces geen overtuigend antwoord. Ook een brief aan DNB van 2 november 2020, vanuit 25 van de 38 registrerende partijen gestuurd, wacht nog steeds op antwoord. Tegelijkertijd worden we hierdoor al ruime tijd gedwongen om te werken op een manier die in strijd met de privacyregels is. Omdat we hier vanzelfsprekend tegen zijn, vroegen we begin januari 2021 nogmaals aan DNB om de eis in te trekken. Dit werd afgewezen omdat de eis zou komen uit de Sanctiewet. Wij kunnen ons daarin niet vinden.

Wij achten het van cruciaal belang dat een rechter zich buigt over het standpunt van DNB, zodat duidelijk wordt of de vereisten rechtmatig zijn. Het gaat ons dus niet om de reguliere wettelijke verplichtingen, maar om de extra vereiste die vanuit DNB op 21 september 2020 gesteld is en de manier waarop dit in het registratieproces afgedwongen is.

Wij hebben daarom deze week de rechtbank in Rotterdam via een voorlopige voorziening gevraagd om de wallet-verificatie-eis van DNB (door ons: whitelisting-eis of KYCC-vereiste genoemd) op te schorten. Ons doel is om zo snel mogelijk te kunnen stoppen met deze alomvattende verwerking van persoonsgegevens. We willen terug naar de situatie waarin wijzelf, op risico-gebaseerde basis, bepalen of we de klant vragen zijn of haar beheer van de wallet te bewijzen.

Wij vinden integriteit belangrijk. Integriteit betekent naar onze overtuiging dat we zowel anti-witwas en sanctieregels naleven als de privacyregelgeving. Naast dat we ons aan de opsporingswetten houden, zien we het ook als een wettelijke verplichting om de mensenrechten te respecteren.

Eerdere berichten

Nieuwsoverzicht

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.