Wat is een US Person?

U bent een US Person als sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • U bent staatsburger van de Verenigde Staten van Amerika (de VS)
  • U bent ingezetene van de VS
  • U heeft een verblijfplaats, postadres of telefoonnummer in de VS
  • U maakt regelmatig geld over naar de VS
  • U heeft een gemachtigde die gevestigd is in de VS

Bitonic richt zich niet op de VS als markt en kan geen diensten verlenen aan US Persons. Meer informatie hierover vindt u in dit artikel op bitcoin.nl.

Voor bedrijven geldt: elke entiteit die is georganiseerd of opgericht onder de wetten van de V.S., kwalificeert als een US-Person. Zie hiertoe ook de toelichting op de site van de V.S.

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.