Hoe is de Bits prijs opgebouwd en wat zijn de fees?

Wanneer u bitcoin wilt kopen via Bits ontvangt u een orderbevestiging per mail, hierin zijn alle transactiedetails, waaronder de kosten, opgenomen.

  • Bedrag: Dit is het aankoopbedrag die u vanaf uw rekening naar onze Bits rekening heeft gestuurd. Met dit bedrag, minus de fees, is bitcoin aangekocht.

  • Bitcoin: Dit is de hoeveelheid bitcoin die is aangekocht, en die direct of eventueel later bij een gebundeld spaarplan, naar uw bitcoinadres toe zal worden gestuurd.

  • Marktprijs: Dit is de prijs die wij betaald hebben bij het aankopen van bitcoin op de open markt.

  • Bitonic fee: Dit is een variërend percentage en de totale Bitonic fee is dus afhankelijk van het aankoopbedrag.

  • SEPA fee: Dit is een vaste fee voor het verwerken van de SEPA-transactie. Deze fee verandert niet en is dus niet afhankelijk van het aankoopbedrag. Deze vaste kosten hebben relatief veel invloed op lagere aankoopbedragen maar zijn daarentegen weer minder van invloed op grotere aankoopbedragen. Zie onderstaande voorbeelden om deze invloed op verschillende bedrag groottes te zien.

  • Netwerk fee: Dit is de fee die wordt ingehouden voor het direct of later gebundeld versturen van de bitcoin naar uw eigen wallet. Deze fee gaat naar de miners die de transactie op de Bitcoin blockchain zullen verwerken. De hoogte hiervan is variabel en afhankelijk van de drukte op het bitcoinnetwerk.

  • Wisselkoers: Dit is de effectieve prijs die u voor uw bitcoin heeft betaald. Hierin zitten alle bovenstaande fees al opgenomen. Zie onderstaande voorbeelden om te zien hoe de fees invloed hebben op de uiteindelijke wisselkoers.

Voorbeeld 1: Een order van 100 euro

Voor een order van 100 euro betaalt u relatief minder fee. Dit komt door de vaste kosten van die de SEPA-transactie met zich meebrengen. In dit voorbeeld zijn de SEPA kosten procentueel een minder significant deel van de totale fees. Zie onderstaande tabel hoe de fees invloed hebben op de procentuele fee en daarmee de wisselkoers significant kunnen beïnvloeden.

Fees Bedrag in euro Percentage van bestelling
Bitonic fee € 0,52 0,52%
SEPA fee € 0,13 0,13%
Netwerk fee € 0,03 0,03%
Totaal aan fee € 0,68 0,68%Voorbeeld 2: Een order van 5 euro

Voor een order van 5 euro betaalt u relatief meer fee. Dit komt door de vaste kosten die de SEPA-transactie met zich meebrengt. In dit voorbeeld zijn de SEPA kosten procentueel een significant deel van de totale fees. Zie onderstaande tabel hoe de fees invloed hebben op de procentuele fee en daarmee de wisselkoers significant kunnen beïnvloeden.

Fees Bedrag in euro Percentage van bestelling
Bitonic fee € 0,03 0,60%
SEPA fee € 0,13 2,60%
Netwerk fee € 0,001 0,002%
Totaal aan fee € 0,16 3,20%

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.