Wat is een bewijs van inkomen?

In sommige gevallen vragen wij om een bewijs van inkomen. Dit doen wij omdat we op grond van de wet (Wwft) verplicht zijn om onderzoek te doen naar de herkomst van uw vermogen waarmee u bij ons bitcoin (BTC) koopt. Voorbeelden van documenten die wij accepteren als bewijs van inkomen zijn:

Gelden afkomstig uit salaris of spaargeld:

  • Eén of meerdere loonstroken (max. 6 maanden oud)
  • Jaaropgaaf (max. 12 maanden oud)
  • Verzonden aangifte of aanslag inkomstenbelasting (max. 12 maanden oud)
  • Bankafschrift van uw spaarrekening en toelichting hoe u aan uw spaargeld bent gekomen (zo recent mogelijk)

Gelden afkomstig uit uw onderneming:

  • Jaarrekening (incl. winst- en verliesrekening, max. 12 maanden oud) en KvK-uittreksel (max. 3 maanden oud) van uw onderneming
  • Eén of meerdere facturen (max. 6 maanden oud)

Gelden afkomstig uit onroerend goed of andere bezittingen:

  • Nota van afrekening en bankafschrift van de bijschrijving van de notaris

Gelden afkomstig uit erfenis:

  • Akte van overlijden/verklaring van erfrecht (en executele) en bankafschrift van de bijschrijving van het erfdeel

Kunt u uw gelden met andere documenten verklaren, dan behoort dat uiteraard ook tot de mogelijkheden. Ook mogen niet-relevante financiële persoonsgegevens worden afgedekt. Documenten kunnen veilig worden geüpload binnen uw accountomgeving. Let wel dat de door u aangeleverde documenten altijd in verhouding moeten staan met uw aankopen.

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.