Gems Voorwaarden

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de Bitonic 'Hidden Gems' actie. Lees de voorwaarden a.u.b. door om op de hoogte te zijn van alle regels die gelden.

Definities

 • ‘Aanbieder’: Bitonic B.V.
 • ‘Deelnemer’: de natuurlijke persoon die aan de winactie deelneemt.
 • ‘Actie’: Bitonic 'Hidden Gems';.
 • ‘Winnaar’: de natuurlijke persoon die de winactie wint en daarmee de prijs.

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de 'Bitonic Hidden Gem' actie, die wordt georganiseerd door Bitonic B.V., gevestigd in op Hoogte Kadijk 143F 8, 1018 BH Amsterdam.
 • Aanbieder geeft 60x Special edition 10 year Anniversary embroidered t-shirts (keuze uit grijs of navy blauw), 30x Special edition 10 year Anniversary embroidered hoodies, 10x een hardware wallet (keuze uit Blockstream Jade of Coldcard Mk3).
 • Aanbieder kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Hidden Gems Voorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot dit op enige manier tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Met betrekking tot de deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Aanbieder, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 • Op de actie is de Privacyverklaring van de Aanbieder van toepassing zoals gepubliceerd op onze privacy voorwaarden

Deelname

 • Deelname aan deze actie is geheel vrijblijvend en gratis.
 • De actie loopt tot en met 24-07-2022.
 • Deelnemers aan de actie kunnen eenmaal anspraak maken op het verzilveren van 1 'Hidden Gem'. Er zal handmatige controle plaatsvinden.
 • Bij het vinden van een 'Hidden Gem' kan deelnemer er voor kiezen de desbetreffende Gem niet te verzilveren om door te zoeken en een andere prijs te verzilveren.
 • Deelname is voor iedereen mogelijk: ook personen zonder account bij Bitonic B.V. kunnen deelnemen.

Prijzen

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd (mits correspondentie gaat over een niet-ontvangen gewonnen item).
 • Prijzen kunnen alleen worden uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Aanbieder niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In dit geval zal de 'Hidden Gem' weer beschikbaar worden gemaakt op bitonic.nl en vindbaar zijn voor andere deelnemers.
 • Na controle van de ingevoerde persoonsgegevens worden winnaars persoonlijk geïnformeerd op het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • De Aanbieder levert de gewonnen hardware wallets 'zoals ze zijn'. De Aanbieder kan dan ook geen enkele toezegging doen met betrekking tot de specifieke functies van de hardware wallets, hun betrouwbaarheid of geschiktheid voor uw behoeften.
 • De Aanbieder is niet aansprakelijk voor verlies van bitcoins wegens een defect aan de hardware wallet of verliezen van private keys, pincodes, wachtwoorden en andere gevolgschade. Lees de instructies van de hardware wallet nauwkeurig door en maak altijd een extra back-up van je gegevens.

Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door de Aanbieder voor de desbetreffende Actie en worden niet verstrekt aan derden.
 • Na de actie zullen de persoonsgegevens van onze eigen servers worden verwijderd.

Klachten

 • Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, kan hij/zij deze schriftelijk indienen t.a.v. Bitonic B.V., Hoogte Kadijk 143F 8, 1018 BH Amsterdam.

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.