Vanaf begin 2020 verplichte identiteitscontrole

Als gevolg van de nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 zijn wij voor de zomer van 2020 (de exacte datum waarop de wet ingaat is nog niet bekend) verplicht strengere regels te hanteren voor het kopen en verkopen van bitcoins via Bitonic en Bl3P. Onderdeel van de nieuwe regelgeving is een verscherpte identiteitscontrole van alle klanten.

Op 3 december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de implemantatie van de nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 in Nederland: De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Dat betekent dat klanten die vanaf de ingangsdatum in 2020 bitcoins willen kopen of verkopen zich zullen moeten identificeren aan de hand van identiteitsdocumenten. Daarnaast kunnen aanvullende vragen gesteld worden over inkomen, herkomst van geld en bitcoins en over de bestemming. Ook is Bitonic verplicht om transacties van klanten gedurende de relatie te monitoren en te controleren of deze overeenkomen met het risicoprofiel.

De Wwft-regelgeving wordt normaal gesproken in bepaalde sectoren toegepast wanneer het om grote bedragen gaat. Zo gelden dezelfde regels bijvoorbeeld ook voor juwelen- of vastgoedhandel wanneer de waarde ervan hoger is dan €10.000. In het geval van virtuele valuta zoals bitcoin zullen de regels echter ook bij lage bedragen gelden.

Op dit moment buigt de Eerste Kamer zich nog over de wet, dus nog niet alle details zijn definitief, maar zeker is dat de identiteitsverificatie er komt. Volgens de huidige planning worden de nieuwe regels voor de zomer 2020 verwacht, mogelijk zelfs al in April.

Verstrekkende gevolgen voor privacy

Als Bitonic hebben we gemengde gevoelens over het wetsvoorstel. Enerzijds zijn wij blij dat er duidelijkheid komt. De beoogde wet is echter disproportioneel en wij maken ons zeer veel zorgen over de privacy van burgers. Het recht op privacy wordt door regels van anti-witwas en terrorisme financiering altijd op de tweede plaats gezet en zo creëer je uiteindelijk een politiestaat. Wij zijn natuurlijk gebonden aan de Nederlandse wet en zullen daaraan gehoor geven, maar wij maken ons zorgen over de verstrekkende effecten op korte en lange termijn. De nieuwe regels en verplichte transactiemonitoring gelden voor álle klanten en álle bedragen en dat beperkt de financiële vrijheid van burgers.

Privacy & Bitonic

Sinds de oprichting van Bitonic in 2012 is privacy hoogste prioriteit. Privacy is namelijk synoniem aan veiligheid. Door alle nieuwe KYC/AML regelgeving is het noodzakelijk informatie te vragen van klanten die wij ook moeten opslaan. Veel organisaties kiezen ervoor om deze KYC/AML checks te laten uitvoeren door derden partijen. Hiermee geeft een organisatie feitelijk alle klantinformatie, zoals persoonlijke informatie en identiteitsbewijzen, uit handen. Om deze reden kiest Bitonic ervoor om het gehele identificatie-proces volledig intern te ontwikkelen en te beheren. Hierdoor zullen de gegevens van klanten niet bij derde partijen komen te liggen maar worden opgeslagen in onze eigen systemen.

Enkele weken voor de invoering van de nieuwe regels zullen wij klanten de mogelijkheid geven om te voldoen aan de verscherpte identiteitsverificatie, om de overgang naar de nieuwe situatie zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Lees meer over de aankomende AMLD5 wetgeving en de gevolgen.

Eerdere berichten

Nieuwsoverzicht

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.