Implementatiewet AMLD5 in Nederland aangenomen

Op dinsdagavond 21 april 2020 nam de Eerste Kamer de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwas richtlijn aan. Deze voegt cryptobedrijven toe aan de lijst niet-financiële instellingen die moeten gaan voldoen aan de eisen in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Vanuit de industrie was nadrukkelijk de zorg geuit dat de eisen in de praktijk verder gaan de Europese richtlijn en een kostbaar toezichtsregime zou ontstaan. De Minister van Financiën verduidelijkte dat dit niet het geval zou zijn.

Hij gaf aan dat er een registratie komt, zoals de Europes richtlijn dat beoogde: “Registreren doe je en een vergunning wordt aan je verleend. Dat is gewoon echt wat anders. De lat ligt daar ook op een ander niveau.” Over de toezichtkosten gaf hij aan: ‘ Dat zal proportioneel zijn en dat zal echt veel lager zijn dan die €34.000.’

Voor Bitonic zijn hiermee twee belangrijke hoofdpunten van zorg opgehelderd. We blijven nauwgezet volgen hoe de uitwerking in de praktijk plaatsvindt, maar het risico van een overmatig nationaal toezichtregime lijkt in elk geval uit de lucht.

Zodra de wet in werking treedt passen wij onze systemen en procedures aan op de nieuwe wettelijke eisen. De inwerkingtreding zal nu niet al te lang meer op zich laten wachten, maar een precieze datum is op dit moment nog niet bekend.

Eerdere berichten

Nieuwsoverzicht

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.