Registratieproces Bitonic

Zoals u ongetwijfeld al gehoord heeft, is er sinds 21 mei 2020 wettelijk een registratieplicht voor bitcoinbedrijven in Nederland. Vanzelfsprekend heeft Bitonic zich daar goed op voorbereid en tijdig aangemeld bij de toezichthouder DNB.

Als gevolg van de implementatie van de Europese anti-witwasrichtlijn in de Nederlandse Wwft zijn wij onder andere verplicht klanten te identificeren en transacties te monitoren. Om hieraan op een zo goed mogelijke manier te voldoen hebben wij een verificatiesysteem inclusief Android en iPhone apps ontwikkeld, zodat deze overgang voor u als klant zo soepel mogelijk zou verlopen.

De overgangstermijn waarin DNB de tijd heeft bestaande partijen te registreren is 6 maanden vanaf inwerkingtreding, en eindigt dus op 21 november 2020. Het is dus van essentieel belang dat wij, maar ook alle andere cryptobedrijven die opereren in Nederland, vóór die datum in het register opgenomen zijn, zo niet dan zouden wij onmiddelijk de deuren moeten sluiten.

Sanctiewet

Wij zijn ook verplicht om onze klanten langs de zogeheten sanctielijsten te halen, om te voorkomen dat we zaken doen met personen of organisaties waar (inter-)nationale sancties tegen lopen, zoals bijvoorbeeld terroristische organisaties. Dit deden wij al meerdere jaren, en in die tijd hebben wij nog nooit een hit gehad; iets wat niet verbazend is omdat onze klanten immers bij de banken ook al gescreend worden.

Des te groter was onze verbazing dat De Nederlandsche Bank op 21 september 2020 via een webinar aan de sector meldde dat er een technische eis geldt voor de controle van cryptoaddressen onder de Sanctiewet. Deze eis was zelfs zo hard, dat er volgens DNB geen registratie gedaan zou worden als er niet aan voldaan wordt.

Los van het feit dat deze eis pas na 4 van de 6 maanden die staan voor de registratietermijn werd gecommuniceerd, is er naar ons inzicht, maar ook die van juridische experts op dit gebied geen enkele basis voor. Soortgelijke eisen worden ook niet gehanteerd richting financiële instellingen zoals banken waar DNB toezicht op houdt.

Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland

Wij hebben contact gehad met het Ministerie van Financiën over deze nieuwe eis, daaruit bleek dat door DNB geen overleg met de regelgever gevoerd is en het ministerie verwijst voor het overige naar DNB als toezichthouder. Een uitnodiging van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) aan DNB tot nader overleg werd echter afgewezen.

Nu er plotselijk een onwerkbare eis op tafel ligt, DNB niet wil praten met de branchevereniging en er minder dan 3 weken voor de deadline nog maar één van de achterdertig bedrijven door DNB geregistreerd is, ziet de VBNL geen andere mogelijkheid dan een open brandbrief te sturen aan de politiek en de pers om uit deze impasse te komen: Brief VBNL aan DNB.

Bitonic, als een van de mede-oprichters van VBNL onderschrijft deze brief. Nog steeds hebben wij het vertrouwen dat de Nederlandse (semi-)overheid innovatieve bedrijven die volgens de regels werken niet doelbewust uit de markt wil drukken. En wij gaan er daarom ook vanuit dat de registraties tijdig verleend zullen worden, in het belang van alle Nederlandse cryptoliefhebbers.


Het signaal is ook opgepikt door Nederlandse media:

Eerdere berichten

Nieuwsoverzicht

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.