Bitonic opgenomen in het DNB-register: onze visie

Na de registratie van afgelopen dinsdag is Bitonic nu ook officieel in het register van DNB opgenomen. We kunnen onze dienstverlening blijven doorzetten, dit geeft ons de gelegenheid om weer vooruit te kijken: onze visie op de gestelde eisen.

Allereerst: de Nederlandse eisen zijn een implementatie van de Europese Anti-witwasrichtlijn (AMLD5) in de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinancierig (Wwft). Deze richtlijn is geldig voor alle landen in de Europese Unie.

De reguliere wettelijke eisen

Op grond van deze wet zijn we verplicht om identiteiten, door middel van paspoorten en ID-kaarten, te controleren. Dit geldt voor elk bedrag, dus ook als u voor een paar euro aan bitcoins koopt bent u al verplicht te identificeren door middel van een paspoort of ID-kaart.

Daarnaast dienen we transacties te controleren en dus te monitoren op herkomst en gedrag op basis van risico's. Deze risico's zijn gebaseerd op kenmerken om fraude, witwassen en terrorisme financiering te voorkomen. Een onderdeel hiervan is het controleren van onze klantenlijst op het aanwezig zijn van gesanctioneerde personen. Ook maken we melding van ongebruikelijke transacties.

Sanctiewet: ongeldige extra eis

De DNB heeft afgedwongen dat Bitcoinbedrijven in staat moeten zijn om Bitcoinwallets aan identiteiten te koppelen, alsof het een bankrekening is. Aangezien Bitcoin niet op basis van identiteiten werkt is dat praktisch en technisch vrijwel onwerkbaar. Tot het laatste moment hebben we geprobeerd de DNB van gedachten te doen veranderen maar helaas zonder succes.

De DNB-eis van het verifiëren van een bitcoinadres vloeit in Nederland voort uit hun interpretatie van de Sanctiewet (1977). Dit heeft als gevolg dat DNB bij het verkrijgen van een registratie deze maatregel afdwingt: je moet een bitcoinadres verifiëren anders krijg je geen registratie. Zonder een registratie moet een bedrijf haar dienstverlening stopzetten.

De visie van Bitonic

We kijken met een gemengd gevoel tegen de nieuwe wetgeving aan. Aan de ene kant viel het te verwachten dat er wetgeving zou komen en het creëert ook een bepaalde legitimiteit van de markt. We zijn vanzelfsprekend ook voor het bestrijden van fraude, witwassen en andere criminele activiteiten.

Aan de andere kant maken we ons grote zorgen over de proportionaliteit van de eisen, het criminaliseren van een industrie en vooral de privacy van onze klanten. We zien dat in andere Europese landen met meer begrip voor de markt en kundigheid van de techniek, de Europese regels zijn ingevoerd. Nederland is van al die landen buitenproportioneel extreem in de eisen die worden gesteld en dat is vanzelfsprekend teleurstellend.

Nederland als innovatieland

Hoewel de regering altijd roept dat innovatie de hoogste prioriteit heeft is hier niks van terug te zien in de behandeling van onze industrie. De proportionaliteit van de eisen is ver te zoeken en Nederlanders of mensen die graag met een Nederlands bedrijf zaken doen worden gecriminaliseerd, iedereen is verdacht.

Dit staat in schril contrast met de claim dat Nederland een innovatief ondernemersklimaat stimuleert. De agenda van de Nederlandse overheid wordt meer gevoed door angst en de wens om schijnveiligheid te creëren. Bitcoin is een decentraal geldsysteem gebaseerd op wis- & natuurkunde, het is van niemand en daardoor biedt het iedereen de mogelijkheid tot innovatie. De bedrijven die handelen in bitcoin worden echter met een extreem conservatief en angstig wereldbeeld behandeld. Het leidt tot toezicht dat veel zwaarder is dan past bij de feitelijke risico's die er zijn.

Privacy

Bitonic is altijd een voorvechter van privacy geweest en zullen altijd blijven vechten voor de privacy van onze klanten. Deze nieuwe wet is disproportioneel en wij maken ons zeer veel zorgen over de privacy van burgers. Het recht op privacy wordt door regels van anti-witwas en terrorismefinanciering altijd op de tweede plaats gezet en zo creëer je uiteindelijk een maatschappij gebaseerd op wantrouwen en controle.

Bitcoin staat voor financiële vrijheid en bij deze vrijheid hoort ook financiële privacy. Dat allerlei persoonlijke gegevens in handen komen te liggen van bedrijven is vanuit dit perspectief een paradox en daarnaast een groot risico. We zullen altijd kritisch en weerstand bieden tegen deze ingrijpende maatregelen. Naast dat we ons aan de opsporingswetten houden zien we het ook als een wettelijke verplichting om de mensenrechten te respecteren.

Onafhankelijk oordeel van de rechter

Naast dat het verifiëren van bitcoinadressen disproportioneel is, is het ook niet effectief. Het is een voorbeeld van schijnveiligheid en we hebben dit onder protest moeten integreren. We zullen onze bezwaren over de eisen en de manier waarop dit is afgedwongen zeker nog bij een rechter laten toetsen, opdat een onafhankelijke macht zich hierover kan uitspreken. Wordt vervolgd dus.

Eerdere berichten

Nieuwsoverzicht

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.