Bitonic krijgt registratie van De Nederlandsche Bank

Vanmiddag kregen we te horen dat de registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) met goed gevolg is afgerond en we binnenkort in het register opgenomen worden. Sinds 21 mei 2020 is een wettelijke registratieplicht voor bitcoinbedrijven in Nederland in werking getreden, met een overgangsperiode van zes maanden. Bitonic heeft alle benodigde eisen geïmplementeerd en een nieuw verificatiesysteem inclusief Android en iPhone apps daarvoor ontwikkeld.

AMLD5

Deze nieuwe wetgeving is een implementatie van de Europese Anti-witwasrichtlijn (AMLD5) in de Nederlandse Wwft. Deze richtlijn is dus geldig voor alle landen in de Europese Unie. De wetgeving verplicht ons om identiteiten, door middel van paspoorten en ID-kaarten, te controleren. Daarnaast monitoren we transacties, stellen we aanvullende vragen en doen we melding van ongebruikelijke transacties.

We zijn blij dat we onze klanten en business partners deze duidelijkheid kunnen bieden en kijken met een gemengd gevoel tegen de registratie-vereisten aan, omdat we het niet altijd eens zijn met de visie van de toezichthouder op de wettelijke grondslag. We vragen uw begrip voor de extra aanvullende controlemaatregelen die hierdoor nodig zijn.

DISCLAIMER

Bitonic B.V., handelend onder de naam Bitonic.nl en BL3P, wordt geregistreerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door Bitonic B.V. van de wettelijke eisen die voortvloeien uit de vijfde Anti-Money Laundering Directive (AMLD5) waaronder deze registratie wordt verleend. Dit toezicht van DNB betreft de Wwft en de Sanctiewet 1977 (hoewel op dit laatste punt wij een andere mening zijn toegedaan). Het toezicht heeft geen betrekking op vermogens- of kapitaalseisen en kan niet gezien worden als kwaliteitskeurmerk van de aanbieder. De consumentenbescherming is gebaseerd op onze contractvoorwaarden en de juridische kaders in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Eerdere berichten

Nieuwsoverzicht

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.