Bitonic sponsort Cryptocast

Na de sponsoring van de podcast Het Nieuwe Geld (seizoen 1 & 2) is dit een volgende stap in het ondersteunen van een initiatief dat zorgt voor meer kennis en achtergrond rondom Bitcoin en nieuwe vormen van digitaal geld als geheel.

Cryptocast was de eerste in Nederland (2018) die het aandurfde een volledige podcast te wijden aan deze financiële innovatie en Bitonic heeft dit toen ook gesteund als sponsor. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe de podcast zich heeft ontwikkeld tot een innovatieve en educatieve bron van informatie. Mede hierom willen dit soort journalistiek aanmoedigen en financieel ondersteunen. Onderzoeksjournalistiek, het herkennen en weerleggen van desinformatie en tegengaan van opportunistische en misleidende marketingclaims die veel coins en "blockchains" inzetten, zijn essentiële onderdelen voor het ontwikkelen van een markt en ecosysteem.

Onder leiding van deskundig en kritisch onderzoek door Herbert Blankestijn en Bert Slagter, met BNR & FD als fundament, was voor ons aanleiding om wederom in zee te gaan met Cryptocast en BNR. Een duidelijke richting die we op willen om zo met elkaar een krachtige samenwerking neer te zetten. Bitonic heeft verder geen invloed op de content - het is een onafhankelijke journalistiek podium voor iedereen.

Waarom onderscheid tussen 'Crypto' en 'Bitcoin' van essentieel belang is

Waarheidsvinding is lastig in onze markt en ook in het algemeen. Het analyseren en duiden van informatie en (technische) claims zijn daar een essentieel onderdeel van. Recent hebben we een artikel op ons platform bitcoin.nl gepubliceerd om duiding te geven aan het verschil tussen Bitcoin & crypto. Wij zien crypto als iets anders dan Bitcoin en het faciliteert ook in andere behoeftes en beloftes. Bitcoin is technisch superieur en door de mate van decentraliteit uniek - het bezit eigenschappen die niet vergelijkbaar zijn met alternatieve coins en blockchains.

"Crypto" is een begrip die een eigen leven is gaan leiden, en we hebben een bepaalde visie op de markt - de ontwikkelingen, de hypes, de technische claims, de hebzucht, de FOMO, de (misleidende) marketing, de perverse prikkels en desinformatie die dominant aanwezig zijn.’

De ontwikkeling van Bitcoin is bewust conservatief en tevens door de anonimiteit van de oprichter(s) en decentraliteit beschermd tegen juridsiche en (geo)politieke druk om veranderingen door te voeren. Consensus is op basis van lange termijn incentives en technische/wiskundige fundamenten en niet op basis van de hype van de dag. Het gaat immers om een transactienetwerk waarbij waarde en eigendom beschermd moeten worden tegen allerlei aanvallen en technische kwetsbaarheden. Bitcoin werkt vanwege de unieke en gebalanseerde mix van incentives en trade offs, die zorgen voor een robuust financieel transactiennetwerk.

Bitonic & de toekomst

We worden continue blootgesteld aan allerlei (perverse) prikkels: stijgende aandelenmarkten, torenhoge huizenprijzen, gecombineerd met nieuwe technologieën, apps en talloze (social media) platformen, onvoorspelbare rentes, energieprijzen die de pan uit reizen, het bijdrukken van geld, inflatie en gokgedrag. We leven in een FOMO maatschappij en dit creëert stress en hebzucht.

Bitonic is al 10 jaar een stabiele factor in de industrie - het oudste Bitcoinbedrijf van Nederland. Sinds de start speelt educatie een cruciale rol en stimuleren we lange termijn denken - we laten ons niet afleiden door de hype van de dag en faciliteren hiermee een rustpunt in deze chaotische markt. Gedreven door visie, kennis en integriteit zorgen we voor stabiliteit en robuustheid.

Met deze sponsoringen, ons educatieve platform bitcoin.nl, de spaardienst Bits plus alle trainingen, workshops en presentaties (Bitonic Acedemy) die we sinds de start hebben gefaciliteerd - zetten we ons in om een gezond en constructief ecosysteem te bouwen. Een ecosysteem die uitgaat van een positieve verandering op basis van Bitcoin, die functioneert als een alternatief monetair systeem gebaseerd op wiskunde. Een open digitaal transactienetwerk, die mensen niet uitsluit op basis van identiteit en waarden, maar zorgt voor een transparant financieel systeem die corruptie en perverse prikkels reduceert. Een open source netwerk met een uptime van 99,999% die allerlei nieuwe use cases mogelijk maakt, zoals programmeerbare crossborder (micro)transacties.

Eerdere berichten

Nieuwsoverzicht

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.