Algemene Voorwaarden '12 jaar - 12 woorden' winactie

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die van toepassing zijn op de Bitonic '12 jaar - 12 woorden' actie. Lees deze voorwaarden a.u.b. door, zodat u op de hoogte bent van alle geldende regels.

Definities

 • ‘Aanbieder’: Bitonic B.V.
 • ‘Deelnemer’: de natuurlijke persoon die aan de winactie deelneemt.
 • ‘Actie’: Bitonic '12 jaar'.
 • ‘Winnaar’: de natuurlijke persoon die de winactie wint en daarmee de prijs.

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de '12 jaar' Actie, die wordt georganiseerd door Bitonic B.V., gevestigd in op Hoogte Kadijk 143F 8, 1018 BH Amsterdam.
 • Aanbieder geeft 1x 0.012 BTC weg door middel van het oplossen van puzzels, waarbij de bijbehorende seed phrase wordt verstrekt. Deze seed phrase geeft toegang tot het betreffende bedrag in bitcoin. Het bedrag in bitcoin is onderhevig aan prijsschommelingen, maar bedraagt op het moment van publicatie van de voorwaarden ongeveer €650.
 • Aanbieder behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Voorwaarden tijdens de actieperiode te wijzigen of aan te passen, evenals om de Actie te wijzigen of aan te passen zonder opgaaf van reden, tenzij dit op enige wijze nadelig is voor de Deelnemer.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, evenals de gevolgen en uitvoering ervan, doet de Deelnemer afstand van iedere (rechts)vordering tegen de Aanbieder, partners, sponsors en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 • De Aanbieder handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Op de Actie is het Privacybeleid van de Aanbieder van toepassing.

Deelname

 • Deelname aan de Actie is geheel vrijblijvend en gratis.
 • De Actie loopt tot wanneer de wallet met daarin de 0.012 BTC is geleegd en de te winnen prijs is geclaimd.
 • Deelname staat open voor iedereen: ook personen zonder account bij Bitonic B.V. kunnen deelnemen. Voor deelname door minderjarigen tot 16 jaar is toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • Deelname is mogelijk door de Aanbieder te volgen op X (voorheen Twitter) en de puzzels in posts te raden.

Prijs

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De Aanbieder verstrekt de seed phrase 'zoals die is'. De Aanbieder kan dan ook geen enkele garantie bieden dat de seed phrase ook daadwerkelijk toegang geeft tot het betreffende in bedrag in bitcoin.
 • Degene die als eerste de seed phrase correct heeft geraden en het overeenkomstige bedrag in bitcoin heeft verplaatst, wordt aangewezen als Winnaar. De Aanbieder maakt via X bekend wanneer dit het geval is.
 • De Aanbieder raadt ten zeerste af om de seed phrase te hergebruiken voor welke doeleinden dan ook.
 • De Aanbieder is niet aansprakelijk voor het verlies van bitcoins als gevolg van een defect aan wallet of het verlies van private keys, pincodes, wachtwoorden en andere bijkomende schade.

Persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de Actie worden uitsluitend door de Aanbieder gebruikt voor de betreffende Actie en worden niet aan derden verstrekt.
 • De verzamelde persoonsgegevens worden maximaal drie maanden na het beëindigen van de Actie vernietigd.

Klachten

 • Indien de Deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, kan de Deelnemer kosteloos een klacht indienen via klachten@bitonic.nl. De klachtenprocedure is daarbij van toepassing.

Eerdere berichten

Nieuwsoverzicht

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.