Voorwaarden partners

Bij het gebruiken van het Bitonic partnerframe en/of partnerlink op uw website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. Partner dient de klanten goed uit te leggen dat de bitcoins via Bitonic worden verkocht en mag niet de indruk wekken dat het een eigen dienst is. Dit is ter beoordeling van Bitonic.
  2. Partner dient het partnerframe technisch en visueel correct te implementeren, waardoor klanten te allen tijde de informatie duidelijk gepresenteerd krijgen zoals dit ook op bitonic.nl gebeurt. Dit is ter beoordeling van Bitonic.
  3. Partner dient met haar website een duidelijke meerwaarde te bieden boven het (ver)kopen van bitcoins, bijvoorbeeld informatief of met een extra service. Dit is ter beoordeling van Bitonic.
  4. Bitonic is verantwoordelijk voor het klantcontact, partner verwijst klanten met vragen over de dienst van Bitonic door naar Bitonic.
  5. Partner heeft recht op een vergoeding in bitcoins per geslaagde transactie. Deze vergoedingen zijn momenteel gebaseerd op een aandeel van ca. 20% in de geschatte winst.
  6. Vergoedingen betreffen variabele percentages die op elk moment door Bitonic gewijzigd kunnen worden. Bij een wijziging van meer dan 0,05 procentpunt binnen een week is Bitonic verplicht partners hiervan op de hoogte te stellen.
  7. Vergoedingen worden dagelijks of vaker uitgekeerd, mits het totaal openstaande bedrag 0,05 bitcoin of meer bedraagt. Op de uitbetaling wordt een netwerktransactie-fee ingehouden van maximaal 0,0005 bitcoin.
  8. Bitonic biedt geen enkele garantie voor de beschikbaarheid van haar diensten. Zowel inkoop als verkoop kunnen voor onbepaalde tijd gedeactiveerd worden bijvoorbeeld door onderhoud, technische storingen of een tekort aan bitcoins/euro's.
  9. Bitonic behoudt zich het recht voor om transacties via de Partner te weigeren en gebruikers door te leiden naar haar eigen website, in het geval de Partner niet aan de voorwaarden voldoet. Bitonic dient dit vooraf te communiceren aan de partner.
  10. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan heeft Partner geen recht op uitbetaling.

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.