Voorwaarden referral-link

Bitonic wil graag meer klanten kennis laten maken met haar systeem en Bitcoin, en tevens bestaande klanten bedanken. Iedere klant die een nieuwe klant aanbrengt krijgt daarom een bonus. Deze bonus bedraagt momenteel 0,25% van de bitcoins die de nieuwe klant aanschaft. De bonus is alleen geldig voor de eerste transactie van de nieuwe klant. Bij gebruik van de referral-link gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 • De actie geldt voor onbepaalde tijd.
 • Aan de actie kan door iedereen worden deelgenomen (de deelnemer) die bitcoins gekocht heeft op Bitonic.nl via iDEAL, Bancontact of Giropay.
 • De deelnemer krijgt na iedere aankoop van minimaal 0,01 bitcoin een referral-link die met potentiële nieuwe klanten gedeeld mag worden.
 • Onder een nieuwe klant wordt verstaan: een klant die bitcoins koopt en daarbij een rekeningnummer gebruikt dat nog niet bij Bitonic bekend is.
 • Het is niet toegestaan om hetzelfde bitcoinadres te gebruiken voor een aanschaf via een referrallink. Bonus wordt in dit geval niet uitgekeerd.
 • Bestaande klanten die in het verleden minimaal 0,01 bitcoin, in 1 koop, hebben gekocht kunnen hun transactie opzoeken en de daar vermeldde referral-link gebruiken.
 • De bonus wordt berekend bij een minimale bestelling van 0,01 bitcoin. Het komt voor dat een nieuwe klant eerst een kleine transactie wil doen om alles te proberen. Deze “proef transactie” wordt voor de actie niet meegeteld. De eerstvolgende transactie van minimaal 0,01 bitcoin wordt gebruikt om de bonus te berekenen.
 • De bonus is alleen geldig voor de eerste transactie van de nieuwe klant. (Met uitzondering van een proef transactie, zie hierboven).
 • De referral-link is geldig zolang de sessie van de klant, opgestart vanuit de referral-link, duurt. Indien de klant buiten deze sessie om bestelt kan de bonus niet worden uitgekeerd.
 • De bonus bedraagt momenteel 0,25% van de door de nieuwe klant bestelde bitcoins. De bonus wordt direct met de bestelling overgemaakt op het bitcoinadres dat gebruikt is bij de bestelling waar de referral-link is vermeld.
 • Bitcoinadres en ordergrootte van de nieuwe klant kunnen worden achterhaald door de eigenaar van de referral-link (deelnemer). Deelnemer is verantwoordelijk voor de communicatie over dit mogelijke privacybezwaar aan de nieuwe klant.
 • Bitonic.nl behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, te verlengen, op te schorten of te beëindigen.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Bitonic.nl.
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte bonus teruggevorderd worden.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.