Laatste wijziging: 8 maart 2019

Bitcoins kopen via een van onze betaalmethoden

Bij het doen van een aankoop via Bitonic geeft u aan akkoord te zijn met de volgende voorwaarden:

 1. De koop betreft digitale goederen (bitcoins) zonder vaste waarde. Bij een betaling gaat u akkoord met de waarde voor bitcoins die Bitonic op dat moment heeft bepaald.
 2. U bent zich bewust van het feit dat de waarde van de aankoop sterk kan fluctueren. Er is geen enkele garantie voor enig waardebehoud in de toekomst.
 3. De levering van uw bitcoins vindt plaats door het aanbieden en verzenden van een ondertekende bitcointransactie naar het opgegeven bitcoinadres. Wij garanderen u het succesvol aanmaken van de transactie en verzending van de transactie over het bitcoin-netwerk binnen enkele minuten. Echter hebben wij geen invloed op de verdere afhandeling door het netwerk en de miners. In het uitzonderlijke geval dat er iets misgaat bij de verwerking door het netwerk, heeft u recht op ondersteuning van Bitonic.
 4. De Bitcoin-koersen zijn aan verandering onderhevig. Definitieve bedragen (euro's en bitcoins) stellen wij vast op het moment dat de betaling gestart wordt, en verschijnen voor u betaalt in het overzicht bij uw bank.
 5. Een voltooide betaling via een van onze betaalmethoden alsmede het verzenden van een bitcointransactie kan niet ongedaan gemaakt worden. Het invoeren van de juiste gegevens (uw bitcoinadres, hoeveelheid) is uw eigen verantwoordelijkheid.
 6. U dient een bitcoinadres op te geven waar u zelf toegang toe hebt (uit eigen wallet). Het is dus niet toegestaan onze diensten te gebruiken om een betaling direct aan een webshop of andere derden te verrichten. Geeft u toch een bitcoinadres van een derde op, dan is dit geheel op eigen risico. Bitonic behoudt zich het recht voor dergelijke transacties te blokkeren en eventuele kosten door te berekenen.
 7. Bij vermoeden van fraude/misbruik behoudt Bitonic zich het recht voor om transacties op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifiëerd.
 8. Vanwege koersschommelingen kunnen bitcoins niet geretourneerd/geruild worden. Indien u af wilt zien van uw aankoop kunt u de bitcoins aanbieden tegen de dan geldende inkoopkoers van Bitonic.
 9. Bitonic gaat uit van verkoop aan particulieren en verstrekt daarom standaard geen factuur. Zakelijke aankoop is wel mogelijk en op verzoek kan een factuur opgesteld worden. Voorbelasting aftrekken is echter niet mogelijk.
 10. Bitonic biedt geen enkele garantie voor het later kunnen terugkopen van uw bitcoins of het bedrag dat u er eventueel voor terugkrijgt.
 11. U bent ten minste 18 jaar oud en U verklaart dat de gelden voor aankoop op legitieme wijze zijn verkregen en u geen weet heeft van een mogelijk illegaal karakter van de herkomst. In sommige gevallen wordt de herkomst van het geld gecontroleerd en kan om aanvullende informatie gevraagd worden. Bitonic heeft het recht een transactie tijdelijk op te schorten tot de legitimiteit is vastgesteld. Mocht de legitimiteit niet aangetoond kunnen worden, dan geldt punt 14 van deze voorwaarden.
 12. Veilige opslag van uw bitcoins is uw eigen verantwoordelijkheid. Adviezen gegeven door Bitonic zijn slechts informerend van aard, bieden geen enkele garantie en kunnen op geen enkele manier gezien worden als beleggingsadvies.
 13. Bij het doen van één of meerdere bestellingen met een nog niet bij ons bekend rekeningnummer, geldt de verplichting om het verificatieproces te doorlopen. Bitcoins worden pas geleverd wanneer het bankrekeningnummer is geverifieerd. U kunt de koopovereenkomst in de tussentijd niet ontbinden i.v.m. koersfluctuaties. Zie ook punt 8.
 14. Wanneer geen aankoop plaats kan vinden door het niet naleven van deze voorwaarden, wordt het aankoopbedrag minus de door ons gemaakte kosten geretourneerd. Deze kosten bestaan onder andere uit het koersverschil, ontstaan door de verkoop van de voor U gereserveerde bitcoins tegen de prijs van het moment van annuleren van de aankoop.
 15. In het geval van overmacht, bankstoring of andere ongewone / onvoorziene omstandigheden, waarbij uw betaling niet tijdig verwerkt kon worden, heeft Bitonic een beslissende stem en kan besloten worden tot annulering van de bestelling en restitutie van het aankoopbedrag.

Bitcoins verkopen

Bij het aanbieden van bitcoins aan Bitonic geeft u aan akkoord te zijn met de volgende voorwaarden:

 1. De verkoop betreft digitale goederen (bitcoins) zonder vaste of verifieerbare waarde. Bij de verkoop gaat u akkoord met de waarde voor bitcoins die Bitonic op dat moment heeft bepaald. U bent zich bewust van het feit dat de waarde van het verkochte product kan fluctueren.
 2. U verzendt uw bitcoins naar een door ons opgegeven bitcoinadres. Wij kunnen de betaling pas uitvoeren zodra alle bitcoins ontvangen zijn en de transactie(s) door het netwerk bevestigd is/zijn.
 3. Bitcoins dienen binnen ca. 5-10 minuten na ons aanbod ontvangen te zijn, anders kunnen deze worden geretourneerd en vindt geen uitbetaling plaats.
 4. Uitbetaling wordt iedere werkdag gedaan kort na 12:00. Betaling wordt daarom in de regel uiterlijk de werkdag na ontvangst van uw bitcoins aangeboden aan de bank. Bitonic heeft geen invloed op eventuele vertraging bij de bank.
 5. Bitonic behoudt zich het recht voor om bitcoins te retourneren, bijvoorbeeld wanneer de transactie niet binnen redelijke termijn (1 uur) door het bitcoinnetwerk wordt bevestigd. Om dit te voorkomen dient u voldoende transaction-fee toe te voegen.
 6. Rekeningnummer dient op persoonlijke naam te staan of op een bedrijfsnaam waarvoor u handelingsbevoegd bent. Het is niet toegestaan een anoniem rekeningnummer te gebruiken voor bijv. prepaid-cards. In dit geval vindt geen uitbetaling plaats.
 7. Het verstrekken van de juiste gegevens (bitcoinadres en betalingsgegevens) is uw verantwoordelijkheid. Eventuele schade ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens kan niet op Bitonic worden verhaald.
 8. Wanneer bedragen teruggestort worden op onze rekening, bijv. door invullen van foutieve gegevens (IBAN, rekeninghouder) wordt 7,50 euro aan administratiekosten in mindering gebracht bij de nieuwe betaalopdracht.
 9. U verklaart dat er geen voorbelasting is afgetrokken van de aangeboden bitcoins.
 10. U verklaart dat de aangeboden bitcoins op legitieme wijze zijn verkregen en u geen weet heeft van een mogelijk illegaal karakter van de herkomst. In sommige gevallen wordt de herkomst van bitcoins gecontroleerd en kan om aanvullende informatie gevraagd worden. Bitonic heeft het recht een transactie tijdelijk op te schorten tot de legitimiteit is vastgesteld. Mocht de legitimiteit niet aangetoond kunnen worden, dan geldt punt 14 van deze algemene voorwaarden
 11. Bitonic accepteert alleen bitcointransacties. Indien een storting gedaan wordt met een andere cryptocurrency worden er administratiekosten van 200 euro in rekening gebracht om de betreffende cryptocurrency uit de Bitonic wallet te exporteren. Bitonic kan niet garanderen dat elke cryptocurrency teruggehaald kan worden.
 12. Bitonic controleert periodiek klanten met veel en/of grote transacties en kan hierbij om aanvullende informatie vragen. Bitonic heeft hierbij het recht een transactie tijdelijk op te schorten.
 13. U verklaart eigenaar te zijn van het opgegeven rekeningnummer en alle andere gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
 14. Wanneer geen uitbetaling plaats kan vinden door het niet naleven van deze voorwaarden, worden bitcoins ter waarde van het uitbetaalbedrag geretourneerd volgens de Bitonic-aankoopprijs op het moment van retourneren.

Bitonic verplicht zich, wanneer u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, na ontvangst van uw bitcoins (d.w.z. wanneer deze bij ons binnen zijn met minimaal één bevestiging door het bitcoin-netwerk), altijd tot één van onderstaande acties.

 1. Uitbetaling van het overeengekomen eurobedrag op het door u opgegeven rekeningnummer, indien aan de voorwaarden is voldaan.
 2. Restitutie van de verstuurde bitcoins naar het door u opgegeven retour-bitcoinadres (met aftrek van maximaal 0.0005 BTC aan transaction fee), indien sprake is van ongewone omstandigheden of niet voldaan is aan de voorwaarden.

Bitonic zal zich inzetten om deze actie binnen 1 werkdag te verrichten, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen. Indien blijkt dat Bitonic hierin heeft verzuimd krijgt de verkoper het recht de bitcoins terug te vorderen, inclusief gebruikte transaction fee (max. 0.001 BTC). Dit kan alleen als de uitbetaling nog niet is verricht en is uitgezonderd overmachtssituaties.

Partnervoorwaarden

Actievoorwaarden referral-link