Handelsregels

De handelsregels zorgen voor een veilige en eerlijke handelsomgeving.

Bitonic exploiteert een centraal Orderboek voor Limiet- en Markt Orders op BL3P. Dit document beschrijft de regels voor handelen op het handelsplatform. De gehanteerde definities in dit document hebben dezelfde betekenis als in de Gebruikersovereenkomst.

Artikel 1: Orders

 1. Om een Order te initiëren en in het Orderboek te plaatsen moet Gebruiker voldoende Fondsen op zijn Account beschikbaar hebben om de totale waarde van de Order plus kosten te dekken.
 2. Wanneer Gebruiker een Order plaatst, wordt de betreffende hoeveelheid aan Fondsen hiervoor gereserveerd. De bedragen in reserve worden naar boven afgerond. Bij bedragen opgegeven in Euro kunnen afrondingsverschillen optreden.
 3. Gebruiker kan verschillende Orders plaatsen, waaronder een Limiet Order en Markt Order.

Artikel 2: Matching en prioriteit van Orders

 1. Orders worden verwerkt op chronologische volgorde van binnenkomst in het Orderboek en gematcht op basis van prijs-tijd prioriteit. Dit betekent dat Orders die als eerste in de tijd zijn geplaatst, worden gematcht tegen de best beschikbare prijs in het Orderboek. Indien meerdere Orders dezelfde prijs hebben, worden de oudste Order gematcht. Dit proces herhaalt zich totdat Orders volledig zijn gevuld en/of (gedeeltelijk) zijn geannuleerd.
 2. Een Limiet Order kan worden gematcht met een of meer verschillende Orders met dezelfde of een betere gespecificeerde minimum- of maximumprijs. Een Markt Order kan worden gematcht met een of meer verschillende Orders.
 3. Alle Gebruikers zijn onderworpen aan dezelfde prijs-tijd prioriteit. Gebruikers hebben gelijke toegang tot BL3P en de API. Bitonic biedt geen enkele Gebruiker prioriteitstoegang.

Artikel 3: Tarieven, kosten en vergoedingen

 1. Bitonic brengt kosten in rekening voor het uitvoeren van Orders. Indien een Order is gevuld, rekent Bitonic onmiddellijk af door het saldo van het Account van Gebruiker te debiteren dan wel te crediteren. Gebruiker kan het saldo op zijn Account onmiddellijk opnemen rekening houdend met de limieten als bedoeld in artikel 6 van de Gebruikersovereenkomst.
 2. De actuele handels-, stortings- en opnamekosten zijn te vinden in het kostenoverzicht op BL3P.

Artikel 4: Marktintegriteit

 1. Alle Orders die geheel of gedeeltelijk zijn gevuld, kunnen niet ongedaan worden gemaakt of worden teruggedraaid, tenzij Bitonic daartoe wettelijk verplicht is of zijn uitgevoerd door een fout van Bitonic of tijdens (technische) storing op BL3P. Indien er iets misgaat op BL3P heeft Gebruiker recht op ondersteuning.
 2. Bitonic kan naar eigen inzicht elke actie ondernemen die passend wordt geacht om de marktintegriteit te behouden, waaronder het wijzigen, terugdraaien en/of annuleren van open Orders, inclusief maar niet beperkt tot de volgende gevallen:
  1. Orders die zijn geplaatst door Gebruikers die zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik, onbevoegd gebruik of onjuist gebruik van de Diensten. Dit kan bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het geval zijn bij marktmanipulatie of door de API te gebruiken op een manier die BL3P onredelijk belast.
  2. Orders waarbij Gebruiker weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze een fout bevatten met betrekking tot prijs, hoeveelheid en/of andere parameters.
  3. Bij beëindiging van het Account van Gebruiker als bedoeld in artikel 4 van de Gebruikersovereenkomst.
  4. Indien dit om noodzakelijke (technische) redenen nodig is.
 3. Het is Gebruiker strikt verboden om zich in te laten of een poging te doen tot marktmanipulatie, inclusief maar niet beperkt tot de volgende activiteiten:
  1. Het misleiden en/of op ongepaste wijze profiteren van andere Gebruikers en/of Bitonic.
  2. Het kunstmatig controleren en/of manipuleren van de prijs en/of handelsvolume van markten in cryptoactiva.
  3. Het steunen, stimuleren, faciliteren, financiëren, ondersteunen of combineren van, hetgeen hiervoor is beschreven.
 4. Marktmanipulatie omvat onder andere de activiteiten en gedragingen als bedoeld in artikel 91 lid 1 en 2 MiCA en meer specifiek: front-running, wash trading, spoofing/layering, churning en quote stuffing.

Artikel 5: Onderbrekingen (gepland onderhoud)

 1. Bitonic kan de handel op BL3P vanwege onderhoud of om haar moverende redenen tijdelijk opschorten, inclusief maar niet beperkt tot het opschorten van opnames en stortingen van Fondsen, annuleren van Orders, uitschakelen van de mogelijkheid om nieuwe Orders te plaatsen, uitschakelen van de mogelijkheid om in te loggen en/of uitschakelen van de API.
 2. Gepland groot onderhoud aan BL3P kondigt Bitonic tenminste 24 uur van tevoren aan.

Toestemming Live Chat

De Live Chat is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij uw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Live Chat te laden, vragen we u toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u via de Live Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.